social
responsibility

קבוצת הדוניזם מורכבת בראש ובראשונה מאנשים. בקבוצה מועסקת אוכלוסייה מגוונת: נשים וגברים, ערבים ויהודים, חיילים משוחררים וגם פנסיונרים.
מעגלי החיים שסביבנו חשובים לנו, אנחנו פועלים מתוך מחויבות לסביבה ולקהילה ובוחרים למנף את ההצלחה שלנו למטרות סביבתיות וחברתיות.

אנחנו תומכים באוכלוסיות מוחלשות באמצעות הפקה בהתנדבות של אירועי התרמה לארגונים 'רוח נשית', 'עמותת פעימת הלב', 'ויצ"ו ישראל' ונוספים. גאים להעמיד את כלל קטלוג הריהוט והאביזרים של הקבוצה לטובת הפעילויות האלו ורואים בכך ביטוי למחויבותנו העמוקה לקהילה.

בסיוע ארגון 'מעלה' אנחנו פועלים לקידום קיימות, הפחתנו את השימוש באנרגיה ועברנו למיחזור פסולת וחומרי גלם - כי יש לנו רק כדור ארץ אחד.

אנחנו משתדלים לעשות טוב מדי יום, גאים בפעילותנו ארוכת השנים בתחומים אלו ומתחייבים להמשיך בעשייה החברתית, בנתינה לקהילה ובהגנה על הסביבה.